Wednesday, June 9, 2010

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

PIAGAM PELANGAN

Kami dengan penuh tekad dan iltizam berjanji menawarkan perkhidmatan pendidikan yang cemerlang kepada:

1. PELAJAR

 • Mendidik pelajar supaya beragama dan mematuhi perintah TUHAN
 • Melahirkan insan berilmu, berfikiran matang, berdaya juang, produktif, inovatif dan berketrampilan menjurus kepada Matlamat Wawasan 2020.
 • Membimbing pelajar membentuk sahsiah yang mulia melalui pemupukan, penghayatan dan amalan nilai-nilai murni selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Melahirkan pelajar-pelajar berbudaya penyayang kepada diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 • Menyediakan pendidikan yang terbaik berdasarkan kurikulum kebangsaan Malaysia untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelajar
 • Menyediakan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar dan membimbing pelajar ke arah kecemerlangan kurikulum dan kokurikulum
 • Mewujudkan iklim sekolah yang bersih, menarik dan harmoni.
 • Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan selamat serta mesra untuk semua pelajar.
 • Memastikan semua guru memasuki kelas sekurang-kurangnya 5 minit selepas loceng berbunyi.


2. STAF

 • Menyediakan sumber-sumber dan kemudahan yang secukupnya berdasarkan keperluan staf bagi membantu tugas harian yang lancar.
 • Menjamin kebajikan semua staf pada setiap masa dan keadaan.
 • Memberi peluang yang adil dan saksama kepada semua staf dalam peningkatan profesionalisme dan kerjaya mereka.


3. STAKEHOLDER

 • Mematuhi semua arahan dan pekeliling dari PPD Muar , JPN Johor dan Kementerian Pelajaran dengan tepat dan segera.
 • Menyediakan segala data dan maklumat terkini seperti yang diperlukan sebelum tarikh yang ditetapkan


4. IBU BAPA DAN KOMUNITI

 • Memberi layanan yang mesra kepada semua individu yang memerlukan perkhidmatan pada setiap masa.
 • Membekalkan maklumat yang terkini dan tepat tentang perkembangan pendidikan pelajar kepada ibu bapa dan komuniti.
 • Memberi peluang kepada komuniti berkongsi kemudahan yang terdapat di sekolah dengan syarat mendapat kebenaran terlebih dahulu.