Wednesday, June 9, 2010

OBJEKTIF & FALSAFAH

OBJEKTIF SEKOLAH
 • Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan memiliki disiplin kendiri yang kental dan berpegang teguh pada ajaran agama.
 • Mewujudkan sistem pengurusan sekolah yang berkualiti bagi memastikan sekolah berada dalam situasi sekolah yang berkesan.
 • Mewujudkan budaya kerja cemerlang dalam kalangan staf.
 • Melahirkan pelajar yang berwatak cemerlang menepati konsep sekolah berwatak (Schooling With Character).
 • Mewujudkan program kurikulum yang jelas tentang ilmu, menzahirkan kemahiran dan membentuk insan berjiwa patriotik.
 • Mewujudkan iklim sekolah yang ceria, kondusif dan selamat.
 • Mewujudkan budaya sekolah penyayang dan sekolah selamat.
 • Mewujudkan program kokurikulum terancang dan cemerlang.
 • Membentuk hubungan komuniti yang mesra melalui konsep Sekolah Komuniti.

FALSAFAH SEKOLAH

 • Pelajar mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang berkembang inteleknya, baik akhlaknya dan sihat jasmaninya.
 • Guru berpegang kepada prinsip bersih, cekap dan amanah, mempunyai keupayaan, pengetahuan, kemahiran, kewibawaan, kesanggupan berkorban, inisiatif, serta sedia menjadi teladan mampu untuk memberi pendidikan yang sempurna, menyeluruh dan bermutu kepada pelajar-pelajar.
 • Sekolah ini mempunyai keupayaan dari segi menyediakan kemudahan fizikal, teknikal dan tenaga pendidikan serta bersedia untuk memikul tanggungjawabnya bagi melahirkan manusia yang seimbang dan berguna.
 • Ibu bapa dan masyarakat sedia mengekalkan hubungan erat yang sedia terjalin dengan pihak sekolah dan guru demi mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini.